Coronavirus updates/information

https://www.gov.uk/coronavirus

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

 

Public Health Wales - https://phw.nhs.wales/ 

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/

https://sbuhb.nhs.wales/coronavirus-covid-19/information/vaccine-in-swansea-and-npt/

COVID-19 vaccination of unpaid carers [HTML] | GOV.WALES

https://sbuhb.nhs.wales/

https://sbuhb.nhs.wales/go/booster-programme/

Other useful phone numbers and websites

ABMU Local Health Board (LHB) oversees provision of local health services.  For more details contact:

ABMU Local Health Board

Swansea Locality Office

2nd Floor

Beacon Medical Centre

Langdon Road

Swansea

SA1 8QY

 

Phone  01792 601800

 

Their website address is www.abm.wales.nhs.uk

 

Morriston Hospital                          01792 702222

 

Singleton Hospital                           01792 205666

 

 

Abertawe Bro Morgannwg Community Health Council   01639 683490

First Floor

Cimla Hospital

Neath

SA11 3SU

 

www.communityhealthcouncils.org.uk/abm

 

 

NHS Direct on 0845 46 47 gives you advice and information about health, illness and any concerns you may have, when you need it.  This means that you are better able to care for yourself and your family, day or night.  Their nurse advisors provide high-quality, confidential advice.  However small or complicated your enquiry is, their nurses are there to support you.

 

 

You can find information about health services and health 'hot topics' on their main site www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Diweddariadau / gwybodaeth coronavirus

https://www.gov.uk/coronavirus

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

 

Public Health Wales - https://phw.nhs.wales/ 

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/

https://sbuhb.nhs.wales/coronavirus-covid-19/information/vaccine-in-swansea-and-npt/

COVID-19 vaccination of unpaid carers [HTML] | GOV.WALES

https://sbuhb.nhs.wales/

https://sbuhb.nhs.wales/go/booster-programme/

Arall rhifau ffôn a gwefannau defnyddiol


Mae Bwrdd Iechyd Lleol (BILl) PABM yn goruchwylio darpariaeth gwasanaethau iechyd lleol. Am fwy o fanylion cysylltwch â:

 

 

Bwrdd Iechyd Lleol PABM

Swyddfa Ardal Abertawe

2il Lawr

Canolfan Feddygol Beacon

Ffordd Langdon

Abertawe

SA1 8QY

 

 

Ffoniwch 01792 601800

 

 

Cyfeiriad eu gwefan yw www.abm.wales.nhs.uk

 

Ysbyty Treforys 01792 702222

 

Ysbyty Singleton 01792 205666

 

Cyngor Iechyd Cymuned Abertawe Bro Morgannwg 01639 683490

Llawr cyntaf

Ysbyty Cimla

Castell-nedd

SA11 3SU

 

www.communityhealthcouncils.org.uk/abm

 

Mae Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 yn rhoi cyngor a gwybodaeth i chi am iechyd, salwch ac unrhyw bryderon sydd gennych, pan fyddwch ei angen. Mae hyn yn golygu eich bod yn fwy abl i ofalu amdanoch chi a'ch teulu, ddydd neu nos. Mae eu hymgynghorwyr nyrsio yn darparu cyngor cyfrinachol o ansawdd uchel. Pa mor fach neu gymhleth yw eich ymholiad, mae eu nyrsys yno i'ch cefnogi.

 

 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am wasanaethau iechyd a 'phynciau llosg' iechyd ar eu prif wefan www.nhsdirect.wales.nhs.uk