top of page

How do I get my test results?

We will give test results only between 10am and 12pm each morning, please call Gowerton on 01792 872404. Our policy is that you are responsible for asking for your test results. 

Please wait at least one week after having the test. The doctor will decide if you need any more treatment or if you should make an appointment. We respect confidentiality and will give results only to the patient (unless the doctor tells us otherwise). So if we ask you for identification, we are only guarding your privacy.

Sut ydw i'n cael canlyniadau fy mhrawf?

Byddwn ond yn rhoi canlyniadau profion rhwng 10am a 12pm bob bore, ffoniwch Gowerton on 01792 872404. Ein polisi yw eich bod yn gyfrifol am ofyn am ganlyniadau eich prawf.

Arhoswch o leiaf wythnos ar ôl cael y prawf. Bydd y meddyg yn penderfynu a oes angen mwy o driniaeth arnoch chi neu a ddylech chi wneud apwyntiad. Rydym yn parchu cyfrinachedd ac yn rhoi canlyniadau i'r claf yn unig (oni bai bod y meddyg yn dweud wrthym fel arall). Felly, os byddwn yn gofyn i chi gael eich adnabod, dim ond eich preifatrwydd yr ydym yn ei warchod.

bottom of page