top of page

Blood pressure checks

 

You should have your blood pressure checked:

  • every three to five years if you are under 60;

  • once a year if you are over 60; and

  • every three months if you are on medication for high blood pressure.

 

This can be done with Maria our health care assistant or nurse by appointment.

Gwiriadau pwysedd gwaed


Dylech wirio eich pwysedd gwaed:

  • bob tair i bum mlynedd os ydych o dan 60 oed;

  • unwaith y flwyddyn os ydych dros 60 oed; a

  • bob tri mis os ydych ar feddyginiaeth ar gyfer pwysedd gwaed uchel.

 

Gellir gwneud hyn gyda Maria ein cynorthwyydd gofal iechyd neu nyrs trwy apwyntiad.

bottom of page