top of page

Veterans' NHS Wales  

Veterans' NHS Wales is a specialised, priority service for individuals who have served in the Armed Forces, at any time in their lives and who are experiencing mental health difficulties related specifically to their military service.

You can self-refer by clicking here https://www.veteranswales.co.uk/how-to-self-refer.html

GIG Cyn-filwyr Cymru

Mae GIG Cyn-filwyr yn wasanaeth arbenigol, â blaenoriaeth i unigolion sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, ar unrhyw adeg yn eu bywydau ac sy'n profi anawsterau iechyd meddwl sy'n gysylltiedig yn benodol â'u gwasanaeth milwrol.

 

Gallwch chi hunangyfeirio trwy glicio yma https://www.veteranswales.co.uk/how-to-self-refer.html

bottom of page