Care for Children

 

Child health development and Immunisations

                                               

The practice works with the health visitors to provide child health development checks and routine immunisations. All children under school age have regular reviews. You will get a letter inviting you to attend with your child for the child development checks. The clinic for the Gowerton site is held every Wednesday from 9.30am.  The clinic for the Penclawdd site is held on the first and third Tuesdays of the month from 9.30am.

Gofalu am Blant


Datblygiad iechyd plant a brechiadau

 

 

Mae'r practis yn gweithio gyda'r ymwelwyr iechyd i ddarparu gwiriadau datblygu iechyd plant a brechiadau arferol. Mae pob plentyn dan oedran ysgol yn cael adolygiadau rheolaidd. Byddwch yn cael llythyr yn eich gwahodd i fynychu gyda'ch plentyn ar gyfer y gwiriadau datblygiad plant. Cynhelir y clinig ar gyfer safle Tre-gŵyr bob dydd Mercher o 9.30am. Cynhelir y clinig ar gyfer safle Penclawdd ar y dydd Mawrth cyntaf a'r trydydd dydd Mawrth yn y mis o 9.30am.