top of page

The heart disease clinic

If you have angina or have had a heart attack, we will offer you an appointment for a review every year.  We will review your condition, give you the best treatment, and lower your ‘risk factors’ to prevent further illness.

The clinic is run by Nurse Caryl Davies.

Clinig clefyd y galon

Os oes angina arnoch neu os ydych wedi cael trawiad ar y galon, byddwn yn cynnig apwyntiad i chi gael adolygiad bob blwyddyn. Byddwn yn adolygu eich cyflwr, yn rhoi’r driniaeth orau i chi, ac yn lleihau eich ‘ffactorau risg’ i atal salwch pellach.

yn

Nyrs Caryl Davies sy'n rhedeg y clinig.

bottom of page