top of page

Pharmacist

 

Vanessa Morton

 

Our surgery's Clinical Pharmacist. 

Qualifications:  B.Pharm, MSc Pharmacy, 

Special Interests: Diabetes, Cardiology

Fferyllydd


 
Vanessa Morton

 

Fferyllydd Clinigol ein meddygfa.

 

Cymwysterau: B.Pharm, Fferyllfa MSc,

Diddordebau Arbennig: Diabetes, Cardioleg

Health Care Assistant

 

Maria Jones

 

All new patient registration appointments are with Maria. You can also make an appointment with her to have your blood pressure and weight checked. Maria assists the doctors with the monitoring of patients with hypertension.

Cynorthwyydd Gofal Iechyd


Maria Jones

 

 

Mae pob apwyntiad cofrestru cleifion newydd gyda Maria. Gallwch hefyd wneud apwyntiad gyda hi i gael gwirio eich pwysedd gwaed a'ch pwysau. Mae Maria yn cynorthwyo'r meddygon i fonitro cleifion â phwysedd gwaed uchel.

 

Physicians Associates 

 

Chris Clayson

Joanna Callan

Jerimah Mensah

Physician associates support doctors in the diagnosis and management of patients. 

 

Cydymaith Meddygon

 

Chris Clayson

Joanna Callan

Jerimah Mensah

Mae meddygon cyswllt yn cefnogi meddygon i wneud diagnosis a rheoli cleifion.

bottom of page