top of page

Pharmacist

 

Vanessa Morton

 

Our surgery's Clinical Pharmacist. 

Qualifications:  B.Pharm, MSc Pharmacy, 

Special Interests: Diabetes, Cardiology

Fferyllydd


 
Vanessa Morton

 

Fferyllydd Clinigol ein meddygfa.

 

Cymwysterau: B.Pharm, Fferyllfa MSc,

Diddordebau Arbennig: Diabetes, Cardioleg

Health Care Assistant

 

Melissa James

 

You can also make an appointment with Melissa to have your blood pressure and weight checked. Melissa assists the doctors with the monitoring of patients with hypertension.

Cynorthwyydd Gofal Iechyd


Melissa James

 

 

Gallwch hefyd wneud apwyntiad gyda Melissa i gael gwirio eich pwysedd gwaed a'ch pwysau. Mae Melissa yn cynorthwyo'r meddygon i fonitro cleifion â phwysedd gwaed uchel.

 

Physicians Associates 

 

Chris Clayson

Joanna Callan

Physician associates support doctors in the diagnosis and management of patients. 

 

Cydymaith Meddygon

 

Chris Clayson

Joanna Callan

Mae meddygon cyswllt yn cefnogi meddygon i wneud diagnosis a rheoli cleifion.

bottom of page