top of page

Administration

 

Practice Business Manager

Barry Matthews 

 

Deputy Manager

Nicola Smith 

Operations Manager

Mandy Henwood-Keefe 

      

 


The Reception Team

Jackie Bowen, Vicki Camenzuli, Claire Williams, Carol Pridmore, Nicola Hughes-Morgan, Raquel Thisby, Kerry Thomas, Kerry Swallow, Joanne O’Keefe, Julia Macaulay, Faith Jones, Samantha James, Natalie Cole, Gemma Shepherd, Nicola Davies, Ella Hooke, Carly Stabler, James Boniwell.

Our reception staff are fully trained and do a difficult and stressful job.  Please remember that if they keep you waiting or seem to be asking you unnecessary questions, they are carrying out our policy to make the practice run smoothly.  They have to judge the urgency of your request, so please try to give them the necessary information.  They are not just being nosy.The Secretarial Team

Sharon Lloyd (Practice Secretary), Natalie Cole & Sue Rumbelow.

 

Data Entry/Administration

Eirlys Truelove, Eloise Nolan, Tanya Lewis, Sue Rumbelow, Beverley James, Kasey Collier & Owen Locke.

Gweinyddu


Rheolwr Busnes y Practis

Barry Matthews

 

Dirprwy Reolwr

Nicola Smith

 

Rheolwr Gweithrediadau

Mandy Henwood-Keefe 

Y Tîm Derbyn

Jackie Bowen, Vicki Camenzuli, Claire Williams, Carol Pridmore, Nicola Hughes-Morgan, Raquel Thisby, Kerry Thomas, Kerry Swallow, Joanne O’Keefe, Julia Macaulay, Faith Jones, Samantha James, Natalie Cole, Gemma Shepherd, Nicola Davies, Ella Hooke, Carly Stabler, James Boniwell.

 

Mae staff ein derbynfa wedi eu hyfforddi'n llawn ac yn gwneud gwaith anodd a llawn straen. Cofiwch, os byddant yn eich aros yn aros neu'n ymddangos eich bod yn gofyn cwestiynau aflwyddiannus i chi, maent yn cyflawni ein polisi i wneud i'r practis redeg yn esmwyth. Rhaid iddynt farnu pa mor frys yw'ch cais, felly ceisiwch roi'r wybodaeth angenrheidiol iddynt. Nid dim ond bod yn nosy ydyn nhw.

 

 

Y Tîm Ysgrifenyddol

 

Sharon Lloyd (ysgrifennydd practis), Natalie Cole a Sue Rumbelow.

 

 

Tîm Mynediad Data/Gweinyddu

Eirlys Truelove, Eloise Nolan, Tanya Lewis, Sue Rumbelow, Beverley James, Kasey Collier a Owen Locke.

bottom of page