Please click below to go to My Health Online to order your prescriptions online
img_logo_mhol.png

MY HEALTH ONLINE

My Health Online is an online service brought to you from NHS Wales. It offers patients the choice of ordering repeat prescriptions online.

In order to use this service, please complete the application form below and either take it to the surgery or email it to enquiries.w98012@wales.nhs.uk with a copy of identification

MY HEALTH ONLINE APPLICATION FORM (IN ENGLISH)

 

IF YOU ARE ALREADY REGISTERED TO USE THE SERVICE YOU CAN ACCESS THE WEBSITE BY CLICKING THE LOGO BELOW:

                                                   

 

 

MY IECHYD AR-LEIN

Mae My Health Online yn wasanaeth ar-lein a ddygwyd atoch o GIG Cymru. Mae'n cynnig y dewis i gleifion archebu presgripsiynau ailadroddus ar-lein.

 

Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth hwn, cwblhewch y ffurflen gais isod a naill ai mynd â hi i'r feddygfa neu ei hanfon trwy e-bost at enquiries.w98012@wales.nhs.uk gyda chopi o hunaniaeth.

FFURFLEN GAIS FY IECHYD AR-LEIN (yn Gymraeg)

OS YDYCH CHI'N GOFRESTREDIG I DDEFNYDDIO'R GWASANAETH Y GALLWCH MYNEDIAD Â'R WEFAN GAN CLICIO'R LOGO ISOD:

img_logo_mhol.png