Please click below to go to My Health Online to order your prescriptions online
img_logo_mhol.png

MY HEALTH ONLINE

My Health Online is an online service brought to you from NHS Wales. It offers patients the choice of ordering repeat prescriptions online.

In order to use this service, please complete the application form below and either take it to the surgery or email it to enquiries.w98012@wales.nhs.uk with a copy of identification

"MY HEALTH ONLINE APPLICATION FORM (IN ENGLISH)"

 

IF YOU ARE ALREADY REGISTERED TO USE THE SERVICE YOU CAN ACCESS THE WEBSITE BY CLICKING THE LOGO BELOW:

                                                   

 

 If you are caring for someone in receipt of repeat prescriptions you may wish to utilise the My Health Online service for this.  This option for carers may help make your busy daily lives more easy. You can apply for this with the below form. 


 

"Request for MHOL Access - Acting on behalf of another"

THIS FORM IS FOR CARERS OF PATIENTS

 

MY IECHYD AR-LEIN

Mae My Health Online yn wasanaeth ar-lein a ddygwyd atoch o GIG Cymru. Mae'n cynnig y dewis i gleifion archebu presgripsiynau ailadroddus ar-lein.

 

Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth hwn, cwblhewch y ffurflen gais isod a naill ai mynd â hi i'r feddygfa neu ei hanfon trwy e-bost at enquiries.w98012@wales.nhs.uk gyda chopi o hunaniaeth.

FFURFLEN GAIS FY IECHYD AR-LEIN (yn Gymraeg)

OS YDYCH CHI'N GOFRESTREDIG I DDEFNYDDIO'R GWASANAETH Y GALLWCH MYNEDIAD Â'R WEFAN GAN CLICIO'R LOGO ISOD:

Os ydych yn gofalu am rywun sy'n cael presgripsiynau amlroddadwy efallai y byddwch am ddefnyddio gwasanaeth Fy Iechyd Ar-lein ar gyfer hyn. Gall yr opsiwn hwn i ofalwyr helpu i wneud eich bywydau dyddiol prysur yn haws. Gallwch wneud cais am hyn gyda'r ffurflen isod.

"Cais am Fynediad i MHOL - Gweithredu ar ran rhywun arall"

MAE'R FFURFLEN HON AR GYFER GOFALWYR CLEIFION

img_logo_mhol.png